Условия

Християнски центрове за помощ на зависими

 • Постъпването в център Рето е изцяло доброволно.

 • Продължителноста на престоя в центъра е по желание, въпреки че в повечето случаи за необходим се счита един период от 8 до 12 месеца. Във всички случаи постъпването е напълно безплатно.

 • Ако е възможно, здравословното състояние на лицето да се удостовери с актуален лекарски доклад с цел проследяване на здравето му.

 • По възможност да се  предостави всякаква лична документация: лична карта, здравна книжка, съдебна документация и др

 • Не се позволява употребата на никакви вредни за здравето вещества: наркотици, цигари, алкохол и др.

 • През първите 10-15 дни (времето на абстиненция), лицето остава под пряко наблюдение в приемната къща.

 • Лицето трябва да приеме да бъде придружавано от назначен наставник.

 • Лицето трябва да спазва разписанието на всекидневните дейности.

 •  Когато физическото му състояние  позволява, лицето е необходимо да участва в дейностите, извършвани в центъра: кръжоци за уплътняване на времето, къщна работа и др.
 • Всеки център определя графика за посещения, телефонни обаждания, разполагане с пари и др. 
 • В случай на постъпване на семейна двойка, мъжът и жената временно биват разделяни, за колкото се сметне за необходимо. Нашата цел е да възстановим семейството.