Условия

  • Постъпването в център Рето е изцяло доброволно.

  • Ако е възможно, здравословното състояние на лицето да се удостовери с актуален лекарски доклад с цел проследяване на здравето му.

  • По възможност да се  предостави всякаква лична документация: лична карта, здравна книжка, съдебна документация и др

  • Не се позволява употребата на никакви вредни за здравето вещества: наркотици, цигари, алкохол и др.

  • През първите 10-15 дни (времето на абстиненция), лицето остава под пряко наблюдение в приемната къща.

  • Лицето трябва да приеме да бъде придружавано от назначен наставник.

  • Лицето трябва да спазва разписанието на всекидневните дейности.

  •  Когато физическото му състояние  позволява, лицето е необходимо да участва в дейностите, извършвани в центъра: кръжоци за уплътняване на времето, къщна работа и др.
  • Всеки център определя графика за посещения, телефонни обаждания, разполагане с пари и др. 
  • В случай на постъпване на семейна двойка, мъжът и жената временно биват разделяни, за колкото се сметне за необходимо. Нашата цел е да възстановим семейството.