За центъра

Началото...

Всичко започва преди повече от 30 години в Испания, когато едно християнско семейство
мисионери приютява наркозависим в дома си. След месец той ги обира и изчезва за
известно време. Връща се и те отново го приютяват, после и негов приятел, после още
един и още един…. В един момент домът им се оказва тесен и те решават да направят
нещо, за да могат да помогнат на повече младежи – наемат къща в град Сантандер. С
времето нуждата от място нараства, тъй като центърът започва да става все по-известен и
да отчита все по-голям успех в дейността си, поради което се отварят още приемни къщи в
Кантабрия и други испански провинции, в които бившите зависими започват да работят.

Рето - София

Reto a la Esperanza…

Така се създава неправителствената организация „Асоциация „Асоциация Reto a la Esperanza“, чиито членове в по-голямата си част са бивши наркозависими. В тези хора, вече освободени отпроблемите с пристрастяването, се поражда желание да се грижат и за други, на които да
помогнат с опита  и посвещението си, произлизащо от една истинска вяра и състрадание.

В България…

В България всичко започва преди около 19 години, когато няколко хървати и испанци
идват с цел да разберат дали е възможно да се помогне на многото зависими момчета и
момичета, както и на страдащите им заедно с тях семейства. Те знаели много добре колко
е трудно човек да превъзмогне проблемът с пристрастяването и искали със своя личен
пример да покажат и на останалите, че може да има нов живот – без алкохол и наркотици.

Къщата в Пловдив

Сдружение Рето-Надежда…

Намират една постройка в близост до София – бивш краварник, нанасят се там и започват
да се срещат ежедневно с многото момчета и момичета, търсещи изход от проблема. В
началото почти всички желаещи се изпращат за къщите в Испания и Хърватска, но някои
от момчетата остават и тук, в бившия краварник край София. Започват да го ремонтират и
пригаждат за живеене, и така се поставя началото на Рето в България. През 2000 г. „Рето-
Надежда“ е официално регистрирано в Софийския градски съд с фирмено дело
№12297/2000 г., като сдружение с нестопанска цел, която основно е: подпомагане
физическата и социална интеграция чрез оказване на безвъзмездна морална, културна,
материална и духовна помощ на лица, намиращи се неравностойно социално положение,
предимно токсикомани и наркомани, според индивидуалната нужда на лицето, като
всички членове са доброволци и/или бивши наркозависими.

Рето в Бургас

... и ще познаете истината и истината ще ви направи свободни…

В Пловдив и Бургас

Нуждаещите се са толкова много, че през 2002 г., се налага да се отвори още една къща,
където да се помага на търсещите помощ – първо в град Пловдив, а година по- късно и в
Бургас. По това време, всички момичета се изпращат на лечение в Испания, до 2006 г.,
когато край София се отваря къща и за тях. В момента Рето се намира на територията на
25 държави в целия свят, като в България има около 70 момчета, 10 момичета и 8семейства, които с Божията помощ се опитват да помогнат и на други като тях да намерят
истинският живот и надежда.

Къщата за жени