Програма

Дезинтоксикация на зивисимия

Това е най-деликатната и трудна фаза в лечението на наркозависимия. Продължава между 5 и 15 дни, в които човек бива мотивиран в борбата си да се измъкне и продължи напред. Състои се в пълна дезинтоксикация чрез подходящи терапевтични средства, като дълги разходки, контакт с природата, фитотерапия и масажи, които позволяват да се отстрани проблемът в организма, предизвикан от токсичните вещества (наркотици или алкохол) и правят по-поносим синдромът на абстиненцията. През тази фаза се опитваме да ограничим всякакъв вид контакт със средата, в която човекът е бил преди постъпването си в центъра. С изключение на специални обстоятелства, докато не минат 15 дена, той не може да бъде посещаван, нито да се обажда по телефона. Кореспонденцията по пощата е разрешена още от първия ден. През петнайсетдневният период, роднините на лицето имат право да получават цялата необходима информация за състоянието му от отговорниците или наставниците на къщата, в която той живее

Рехабилитация на зависимия

Втората фаза започва след като минат първите  10-15 дни от постъпването. В нея човек започва да се учи как да живее като свободен от зависимостта, учи се на дисциплина и отговорност, как да работи и да се грижи за себе си.  В този период започва и обучението в  различни занаяти: заваряване, дърводелство, зидарство, ремонт на автомобили, тапициране и поправка на мебели, рециклиране на електроуреди и др. В свободното време има възможност да се спортува, да се свири на китара, да се участва в театрални постановки и различни други забавни и приятни неща; организират се излети в планината и на морето; карат се колела; има възможност за каране на джет, за скално катерене и каране на ски.
Този етап е строго индивидуален и неговата продължителност зависи от настъпилата промяна във всеки човек. Колкото по-дълъг е той, толкова пълната рехабилитацията на зависимия е по-успешна, макар че, не продължителността сама по себе си е гаранция за успех, а промяната в начина на мислене и поведение. Нашите наблюдения показват, че за този етап са необходими поне 10-15 месеца. Процентът на излекуваните зависими, подложили се на лечение за по-кратък от този период, е много малък.

Интеграция

Това е етапът на завръщане към работата и в обществото. Тук човекът, излязъл от центъра, се сблъсква с най-много проблеми. От една страна, това са разрушените социални и семейни отношения (поради съществуващи съдебни процедури и процеси, допуснати сериозни грешки в предишната работа, разриви в семейството), а от друга – намирането на работа поради слабо развитата икономика в страната, както и липсата на готовност и разбиране от страна на работодателите да наемат бивши зависими, което затруднява още повече процеса на интеграцията. В тази връзка, нашето желание е, да не прекъсваме отношенията с хората, напускащи нашия център, а при желание от тяхна стана, да продължим да бъдем до тях.