Постъпване

Постъпването във всеки от центровете на Сдружение Рето е безплатно и доброволно. При желание за такова, се уговаря лична среща със заинтересования. Целта е, от една страна желаещите да получат информация за всички аспекти, свързани с вътрешната дейност на центъра, а от друга – ние да получим представа за състоянието на човека, семейното му и социално положение, евентуални здравни и съдебни проблеми (пробации, съдебни дела и др.).

Първоначалният процес на рехабилитация се извършва в режим на интернат, като има отделни къщи за мъже и за жени. 

Не се отказва помощ на човек поради болест, бременност, култура, раса, религия или пол.