Постъпване

Християнки центрове за помощ на зависими

Постъпването във всеки център на Сдружение Рето винаги е безплатно и доброволно, уговаря се предварително със заинтересованите чрез лична среща. 

Целта е от една страна, желаещите да се информират за всички аспекти, свързани с вътрешната дейност на центъра, а от друга ние, да получим представа за състоянието на човека, семейното му и социално положение, евентуални здравни и съдебни проблеми (пробации, съдебни дела и др.)

Първоначалният процес на рехабилитация се извършва в режим на интернат, като има отделни къщи за мъже и за жени. Не се отказва помощ на човек заради: болест, бременост, култура, раса, религия или пол.