Условия

Християнки центрове за помощ на зависими

...Ако имаш нужда от ново начало!

  • Времето за престой в центъра е по желание, въпреки че в повечето случаи се счита за необходим един период от 8 до 12 месеца. Във всички случаи постъпването е напълно безплатно.

  • Ако е възможно трябва да се удостовери здравословното състояние на човека с актуален лекарски доклад (за да се улесни следенето на здравето му), както и всякаква лична документация: паспорт, здравна книжка, съдебна документация и др.

  • Не се позволява употребата на никакви вредни за здравето вещества: наркотици, цигари алкохол, и др.

  • Първите 10-15 дни (време на абстиненцията) човекът остава под пряко наблюдение в приемната къща.
  • Трябва да се приеме придружаването от назначен наставник.
  • Трябва да се спазва разписанието за всекидневните дейности.
  • Когато физическото състояние го позволява е необходимо участието в различните дейности на центъра: кръжоци за уплътняване на времето, домашни работи и др.
  • Всеки център определя графика за посещения, телефонни обаждания, разполагане с пари и др.
  • В случай на постъпване на семейна двойка, мъжът и жената трябва да се разделят временно, докато се сметне за необходимо. Нашата цел е възстановяването на семейството.